Språkpolicy

Från början var tanken med NordPhil att det skulle vara ett arrangemang för Skandinaviska filosofistudenter där de kunde presentera och diskutera filosofiska idéer på sitt modersmål. Initialt tänkte vi därför begränsa deltagandet på konferensen till Svenskar, Norrmän och Danskar.

Röster höjdes dock kring det faktum att de skandinaviska språken talas av en betydande del av befolkningen i övriga nordiska länder. Vi valde därför att välkomna deltagare även från Finland och Island givet att de förstår åtminstone ett av majoritetsspråken de förstnämnda länderna.

Resultatet är följande språkpolicy: NordPhil välkomnar filosofistudenter från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Abstrakt och presentationer kan ges på Svenska, Danska, Norska eller Engelska. Minimikravet för deltagande är att deltagarna talar minst ett av ovan nämnda språk samt kan förstå Svenska, Danska eller Norska.

Vi hoppas att denna policy är så inklusiv som möjligt samtidigt som den tillåter andra språk än engelska vid konferensen.