Språkpolicy

I utgangspunktet var tanken at NordPhil skulle være et arrangement for skandinaviske filosofistudenter hvor man kunne presentere og diskutere filosofiske idéer på sitt morsmål. Planen var derfor først å begrense deltakere til filosofistudenter i Norge, Sverige og Danmark. Men siden de skandinaviske språk snakkes av en betydelig del av befolkningen i de øvrige nordiske land ønsker vi derfor velkommen også deltakere fra Finland og Island, forutsatt at de forstår enten norsk, svensk eller dansk.

Resultatet er følgende språkpolicy: NordPhil ønsker velkommen filosofistudenter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Abstracts og presentasjoner kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Det forutsettes at samtlige deltakere snakker minst et av disse språkene og at man forstår enten norsk, svensk eller dansk i tillegg til engelsk.

Vi håper denne policyen er så inkluderende som mulig, samtidig som den tillater andre språk enn engelsk ved konferansen.