Søknaden

Hvordan man kan delta på konferansen
Dersom du ønsker å delta på NordPhil kan du gjøre dette på to ulike måter:

  • Aktivt deltakende:
    De som deltar aktivt på konferansen vil legge frem en presentasjon på omtrent 35 minutter. Deretter vil man få spørsmål fra de andre deltakerne knyttet til innholdet i presentasjonen i omtrent 15 minutter. (Fristen for å søke om aktiv deltakelse på NordPhil 2015 har utgått)
  • Passivt deltakende:
    De som deltar passivt på konferansen får ikke mulighet til selv å holde presentasjon, men vil isteden høre på presentasjonene som blir lagt frem. Passive deltakere oppmuntres til å stille spørsmål til foredragsholderne og til å delta i diskusjon. De vil også få lunsj begge dager dekket av NordPhil og Universitetet i Oslo. Se her for mer informasjon om skillet mellom aktiv og passiv deltakelse.

Dersom du ønsker å være passiv deltaker på Nordphil 2015, send oss gjerne en e-post med ditt navn til vår adresse nordphil.scandinavia@gmail.com. Du er også velkommen til å delta på konferansen uten å gi oss beskjed på forhånd, men vi kan da ikke holde deg oppdatert underveis, sende deg abstracts før konfernansen eller garantere at du får gratis lunsj.