Om Konferensen

Om Konferensen

Vad är NordPhil?
NordPhil är en konferens för Nordiska kandidat- och masterstudenter i filosofi med fokus på de tre stora skandinaviska språken. Målet för för konferensen är att skapa ett utrymme där studenter kan hålla presentationer och diskutera filosofi med likasinnade i en miljö som i så hög grad som möjligt speglar dylika professionella arrangemang.

Tid och Plats
Konferensen kommer att hållas på Universitet i Oslo, i Oslo, Norge den 18-19e april 2015.

Organisatörer
NordPhil organiseras av  fem kandidat och master studenter i filosofi vid Universitetet i Oslo. Konferensen finansieras av Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vid samma universitet. NordPhil har också getts organisatoriskt stöd av medlemmar i The Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) vid Universitetet i Oslo. Till sist arbetar det ideella representanter vid flera av de stora nordiska universiteten med att få ut information om arrangemanget.

Huvudtalare
Vi har glädjen att kunna presentera Matti Eklund som huvudtalare på NordPhil. Eklund är för närvarande lärostolsprofessor vi Uppsala Universitet, och har tidigare arbetat på bland annat Cornell University, University of Colorado, Harvard University, Islands Universitet, med flera. Eklund är en internationellt aktiv skandinavisk filosofi vars huvudintressen ligger inom metafysik, språkfilosofi och logik. Temat för Eklunds presentation på NordPhil är ’Possible Concepts’.

Vem får komma?
Förutom vår huvudtalare kommer alla presentationer att hållas av Kandidat- och Masterstudenter. Om du vill delta på konferensen utan att hålla en presentation (det vi kallar för “passivt deltagande”) se denna sida. Vi välkomnar alla som är intresserade i filosofi att delta passivt; studenter, fakultetsmedlemmar, allmänheten, etc.

Språkkrav
Vi har accepterat abstrakt och presentationer på engelska, svenska, norska och danska. Se vår språkpolicy för mer detaljer om detta.

Presentationen
Varje aktiv deltagare tilldelas totalt femtio minuter för sin presentation. Minst femton minuter av den tiden skall lämnas öppen för diskussion och frågor från övriga deltagare. Det betyder att själva presentationen bör vara ca. 35 minuter lång.

Mat
Vi kommer att bjuda på gratis kaffe, snacks och lunch till alla deltagare. Eftersom NordPhil inte har någon direkt föregångare vet vi inte hur många som dyker upp för att lyssna och diskutera (många, hoppas vi!). Ifall fler kommer än vad vi klarat av att förbereda för, så kan provianten ta slut. Ifall det sker, prioriteras de som presenterar och de som meddelat tidigt att de tänker komma.