Ansökan

Ansökan

Typer av medverkan
Om du vill deltaga på NordPhil finns det två olika sätt att göra det på:

  • Aktivt deltagande
    De som medverkar aktivt på konferensen kommer att hålla ett föredrag på upp till trettiofem minuter i ett ämne de själva väljer. Man kommer också att få besvara frågor om innehållet i föredraget i runt femton minuter. Aktiva deltagare får också boende och matkostnader täckta av Universitet i Oslo. (Deadlinen har passerats, vi tar inte längre emot ansökningar om aktivt deltagande!)
  • Passivt deltagande
    De som deltar passivt på konferensen är där för att lyssna på de föredrag som hålls av de som deltar aktivt. Man har också möjlighet att ställa frågor och diskutera med föredragshållarna, och andra deltagare. Man kan även vara delaktig I de sociala event som sker runtom konferensen. Mer info om dessa event kommer vid en snare tidpunkt.

Ifall du vill komma som passiv deltagare ber vi dig att skicka ett mail som inkluderar ditt namn till nordphil.scandinavia@gmail.com. Du är välkommen att delta på konferensen även om du inte kontaktar oss I förväg, men då kommer vi inte kunna skicka dig information/abstrakt eller garantera gratis lunch.